iran-flag تمام فعالیت‌های این سایت،
مطابق قوانین کشور ایران می‌باشد.

محل تبلیغات شما

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید!

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Shake it Off از Taylor Swift(تیلور سوئیفت)

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Shake it Off از Taylor Swift(تیلور سوئیفت)

Download music Shake it Off by
with lyrics and translate and direct link

اطلاعات آهنگ

اطلاعات بیشتر

تیلور آلیسون سوئیفت ملقب به تیلور سوئیفت، بازیگر و خواننده ی سی و یک ساله آمریکایی و یکی از ده خواننده برتر زن جهان است. سوئیفت با فروش بیش از ۲۰۰ میلیون از آثارش یکی از بزرگترین و پر فروش ترین خوانندگان در تمام دوره‌هاست. وی بارها در رتبه اول ترانه سرایان جهان قرار گرفته است. همچنین موزیک ویدیوی این آهنگ رکورد 2. 6 میلیارد بازدید در یوتیوب را شکست. این آهنگ را می‌‌توان اولین آهنگ از اولین آلبوم "پاپ" تیلور سوئیفت دانست. این آهنگ در سال پخش خود در آمریکا، کانادا و استرالیا در رتبه اول و در انگلیس، نروژ، دانمارک، سوئد و بسیاری از کشورها در بین پنج آهنگ نخست آن سال قرار گرفت. همچنین در دور دوم مسابقات آی هارت به عنوان بهترین موسیقی سال انتخاب شد. تنها رغیب این آهنگ را می‌توان آهنگ Love story(داستان عشق) از همین خواننده برشمرد.
مشاهده بیشتر

« متن موزیک Shake it Off »

I stay out too late

من تا دیروقت بیرون می‌‌مونم

Got nothing in my brain

هیچی داخل مغزم نیست

That’s what people say, mm, mm

این اون چیزیه که مردم می‌‌گن، مم، مم

That’s what people say, mm, mm

این اون چیزیه که مردم می‌‌گن، مم، مم

I go on too many dates

من سر قرار‌‌‌های زیادی می‌‌روم

But I can’t make ’em stay

اما من نمی‌‌‌توانم کاری کنم که اونا بمونن

At least that’s what people say, mm, mm

حداقل این چیزی است که مردم می‌‌گویند، مم، مم

That’s what people say, mm, mm

این چیزی است که مردم می‌‌گویند

But I keep cruising

اما من به گشتن ادامه می‌‌دهم

Can’t stop, won’t stop moving

نمی‌تونم بایستم، حرکتم را متوقف نخواهم کرد

It’s like I got this music in my mind

انگار که من این موسیقی را در ذهنم جای داده ام

Saying it’s gonna be alright

می‌گن که همه چیز قراره خوب باشه

‘Cause the players gonna play, play, play, play, play

چون بازیکنان می‌‌خواهند بازی کنند، بازی، بازی، بازی، بازی

And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate

و متنفرها متنفر خواهند بود، متنفر، متنفر، متنفر، متنفر

Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake

عزیزم، من فقط می‌‌خواهم رها باشم، رها، رها، رها، رها(آزادی)

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Heart breakers gonna break, break, break, break, break

کسانی که قلب می‌‌شکنند همچنان می‌‌شکنند(شکستن، شکستن، شکستن، شکستن)

And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake

و متقلب‌‌ها همچنان تقلب می‌‌کنند(تقلب، تقلب، تقلب، تقلب)

Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake

عزیزم، من فقط می‌‌خواهم رها باشم، رها، رها، رها، رها(آزادی)

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

I never miss a beat

من هرگز ضربانم را از دست نمی‌‌‌دهم

I’m lightning on my feet

من پاهایم را روشن می‌‌کنم(می رقصم)

And that’s what they don’t see, mm, mm

و این همون چیزیه که آن‌‌ها نمی‌‌‌تونن ببینن، مم، مم

That’s what they don’t see, mm, mm

همون چیزیه که آن‌‌ها نمی‌‌‌تونن ببینن، مم، مم

I’m dancing on my own(Dancing on my own)

من خودم تنهایی می‌‌رقصم

I make the moves up as I go(Moves up as I go)

من حرکاتم را جوری که می‌‌خواهم می‌‌سازم(جوری که می‌‌خواهم)

And that’s what they don’t know, mm, mm

و این همون چیزیه که آن‌‌ها نمی‌‌‌تونن ببینن، مم، مم

That’s what they don’t know, mm, mm

همون چیزیه که آن‌‌ها نمی‌‌‌تونن ببینن، مم، مم

But I keep cruising

اما من به گشتن ادامه می‌‌دهم

Can’t stop, won’t stop grooving

نمی تونم بایستم، رشد کردن را متوقف نخواهم کرد

It’s like I got this music in my mind

انگار که من این موسیقی را در ذهنم جای داده ام

Saying it’s gonna be alright

می‌گن که همه چیز قراره خوب باشه

‘Cause the players gonna play, play, play, play, play

چون بازیکنان می‌‌خواهند بازی کنند، بازی، بازی، بازی، بازی

And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate

و متنفرها متنفر خواهند بود، متنفر، متنفر، متنفر، متنفر

Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake

عزیزم، من فقط می‌‌خواهم رها باشم، رها، رها، رها، رها(آزادی)

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Heartbreakers gonna break, break, break, break, break

کسانی که قلب می‌‌شکنند همچنان می‌‌شکنند(شکستن، شکستن، شکستن، شکستن)

And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake

و متقلب‌‌ها همچنان تقلب می‌‌کنند(تقلب، تقلب، تقلب، تقلب)

Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake

عزیزم، من فقط می‌‌خواهم رها باشم، رها، رها، رها، رها(آزادی)

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Shake it off, I shake it off

خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Hey, hey, hey

هی، هی، هی

Just think while you’ve been gettin’ down and out about the liars

فقط به زمانی که در حال سقوط بودی و درباره ی دروغ هایت صحبت نی کردی فکر کن

And the dirty, dirty cheats of the world

و به تقلب‌‌‌های کثیف ِ کثیف دنیا(فکر کن)

You could’ve been gettin’ down

تو ممکنه که پایین بیایی

To this sick beat

با این ضربان بیمار

My ex man brought his new girlfriend

دوست پسر من دوست دختر جدیدش را آورده

“She’s like, “Oh my God

اون مثل، اوه خدای من

I’m just gonna shake

اما من قراره رهاش کنم

And to the fella over there with the hella good hair

و سلام همکاری که با موهای خوب اونجا هستی

?Won’t you come on over baby

نمی‌خواهی بیایی اینرف عزیزم؟

We can shake, shake, shake(Yeah)

ما می‌‌تونیم با هم رها بشیم(برقصیم)

Yeah, oh

بله، آه

‘Cause the players gonna play, play, play, play, play

چون بازیکنان می‌‌خواهند بازی کنند، بازی، بازی، بازی، بازی

And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate(Haters gonna hate)

و متنفرها متنفر خواهند بود، متنفر، متنفر، متنفر، متنفر

Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake

عزیزم، من فقط می‌‌خواهم رها باشم، رها، رها، رها، رها(آزادی)

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Heart breakers gonna break, break, break, break, break

کسانی که قلب می‌‌شکنند همچنان می‌‌شکنند(شکستن، شکستن، شکستن، شکستن)

And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake(And fake, and fake, and fake)

و متقلب‌‌ها همچنان تقلب می‌‌کنند(تقلب، تقلب، تقلب، تقلب)

Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake

Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Shake it off, I shake it off

خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Shake it off, I shake it off

خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن


متن آهنگ Shake it Off از

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

مشاهده کامل متن و ترجمه
شما هم به این آهنگ امتیاز دهید:
امتیاز 4.36 از 5 – 170 رای
spinner در حال ثبت امتیاز

دانلود از اینفاموزیک با * ترافیک نیم‌بها * می‌باشد!

آهنگ‌ها با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشند!


دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت - 128
دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت - 320

لطفا در صورت مشاهده خطا در لینک‌های دانلود یا ترجمه آهنگ، از طریق نظرات همین صفحه به ما اطلاع دهید.آهنگ‌های مشابه

26 دیدگاه ثبت شده!

توجه: نظرات حاوی کلمات نامناسب منتشر نخواهد شد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

....... 2021/09/21

به نظز م تیلور بیلی با هم بخونن خیلی قشنگ میشه چون دوتاشون صدای آسمونی ای دارن

فن تیلور 2021/08/27

یکی از آهنگ های عالی تیلور که سه میلیارد هم تو یوتیوپ بازدید خورده!

ارمی 2021/08/22

بی تی اس بهترینننن من ک فنشونم و این اهنگ خیلی زیبا 💜

  حسن کچل 2021/08/25

  اسکل این آهنگ چه ربطی به بی تی اس داره اصلا؟
  به ما چه که دوسش داری😐

  hk 2021/10/09

  خیلی تاثیر گذار بود 😐😐

سعید 2021/08/08

بسیار عالی یکی از بهتریناس

سوییفتی 2021/07/27

یه آهنگ خفن از کویین تی 😍🥺

بهار 2021/07/08

خوبه ولی یکم طولانی بود😘

بهار 2021/07/08

خوبه ولی یکم طولانی

یه دختر 2021/06/26

این اهنگ تو یکی از کارتونا بود نمیدونی چقدر دتبالش بودم

تیلور 2021/06/16

هالزی واقعا باید یه آهنگ با تیلور بخونه

#تیلور و هالزی 2021/06/16

هالزی و تیلو تیم خوبین🚫👣😈👅

  ۱۲۳۴۵۶۸...... 2021/06/16

  بله موافقم🙂🤜🏻✊🏻

  سوییفتی 2021/07/27

  اونا از هم حمایت میکنن
  پس چرااااااااا فیت نمیدنننننننننن
  سلینا و تیلور با هم دوستن پس چرا فیت نمیدننننننککن🥺🥺😭😭😭

ht 2021/06/16

هالزی سلنا تیم خوبی مشن ولی بیتیاس با هالزی نه

  Nazanin army 2021/07/06

  منظورت بی تی اسه ؟ 😐 اگه بی تی اس با هالزیه منظورت تیم خوبی نمیشن که من مخالفم واقعا اهنگه خوشگلی خوندن :/

  Hamta. 7.ARMY 2021/08/05

  خفه شو بی تی اس یه استوره موسیقیه
  بزرگترین فندوم .ارمی
  3 جایزه در یک مراسم
  11 هفته نفر اول بودن بیلبورد برای باتر
  و همزمان رتبه 9 بیلبورد برای پر میشین تو دنس
  و……………………….
  اگه بخوام بگم تا 10000000000سالگیت طول میکشه
  و بوی ویت لاو یک افتخار بزرگ بود

   A.a 2021/08/27

   دقیقاً هالزی و بی تی اس عالین کویین ارمیاس

   Ff 2021/10/03

   بی ادبی چقد

#teylor # halsy 2021/06/16

اولاش قشنگ نبود. تیلور و هالزی مث همن

  A.a 2021/08/27

  مثل هم نیستن اما هالزی هم خوبه

ناشناس 2021/06/02

خیلی عالی بود ممنون 🌹🌹

تیلیناتور :)* 2021/05/25

عالی😭😍

عشق بیلی جونم👐💙 2021/05/17

بدک نبود

پانیذ 2021/05/02

من خیلی این آهنگو دوست دارم لطفا از تلیور و ادل بیشتر آهنگ بزارید 💙💙💙💙

  T♡S 2021/05/06

  عالییییی😍😍
  تشکر🤩🤩🤩