متن و ترجمه و دانلود آهنگ Shake it Off از Taylor Swift(تیلور سوئیفت)

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Shake it Off از Taylor Swift(تیلور سوئیفت)

Download music Shake it Off by Taylor swift - with lyrics and translate and direct link on Enfa Music

اطلاعات آهنگ


 • • ترجمه فارسی: ✔️ دارد
 • • خواننده:
 • • نام آهنگ: Shake it Off
 • • ژانر آهنگ:
 • • سال انتشار: 2014
 • • مود(سرعت) آهنگ: تند و سریع
 • • سطح آهنگ: متوسط

اطلاعات بیشتر


تیلور آلیسون سوئیفت ملقب به تیلور سوئیفت، بازیگر و خواننده ی سی و یک ساله آمریکایی و یکی از ده خواننده برتر زن جهان است.سوئیفت با فروش بیش از ۲۰۰ میلیون از آثارش یکی از بزرگترین و پر فروش ترین خوانندگان در تمام دوره‌هاست.وی بارها در رتبه اول ترانه سرایان جهان قرار گرفته است.همچنین موزیک ویدیوی این آهنگ رکورد 2.6 میلیارد بازدید در یوتیوب را شکست.این آهنگ را می توان اولین آهنگ از اولین آلبوم "پاپ" تیلور سوئیفت دانست. این آهنگ در سال پخش خود در آمریکا،کانادا و استرالیا در رتبه اول و در انگلیس،نروژ،دانمارک،سوئد و بسیاری از کشورها در بین پنج آهنگ نخست آن سال قرار گرفت.همچنین در دور دوم مسابقات آی هارت به عنوان بهترین موسیقی سال انتخاب شد.تنها رغیب این آهنگ را می‌توان آهنگ Love story (داستان عشق) از همین خواننده برشمرد.

I stay out too late

من تا دیروقت بیرون می‌‌مونم

Got nothing in my brain

هیچی داخل مغزم نیست

That's what people say, mm, mm

این اون چیزیه که مردم می‌‌گن، مم، مم

That's what people say, mm, mm

این اون چیزیه که مردم می‌‌گن، مم، مم

I go on too many dates

من سر قرار‌‌‌های زیادی می‌‌روم

But I can't make 'em stay

اما من نمی‌‌‌توانم کاری کنم که اونا بمونن

At least that's what people say, mm, mm

حداقل این چیزی است که مردم می‌‌گویند، مم، مم

That's what people say, mm, mm

این چیزی است که مردم می‌‌گویند

But I keep cruising

اما من به گشتن ادامه می‌‌دهم

Can't stop, won't stop moving

نمی‌تونم بایستم، حرکتم را متوقف نخواهم کرد

It's like I got this music in my mind

انگار که من این موسیقی را در ذهنم جای داده ام

Saying it's gonna be alright

می‌گن که همه چیز قراره خوب باشه

'Cause the players gonna play, play, play, play, play

چون بازیکنان می‌‌خواهند بازی کنند، بازی، بازی، بازی، بازی

And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate

و متنفرها متنفر خواهند بود، متنفر، متنفر، متنفر، متنفر

Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake

عزیزم، من فقط می‌‌خواهم رها باشم، رها، رها، رها، رها(آزادی)

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Heart breakers gonna break, break, break, break, break

کسانی که قلب می‌‌شکنند همچنان می‌‌شکنند(شکستن، شکستن، شکستن، شکستن)

And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake

و متقلب‌‌ها همچنان تقلب می‌‌کنند(تقلب، تقلب، تقلب، تقلب)

Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake

عزیزم، من فقط می‌‌خواهم رها باشم، رها، رها، رها، رها(آزادی)

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

I never miss a beat

من هرگز ضربانم را از دست نمی‌‌‌دهم

I'm lightning on my feet

من پاهایم را روشن می‌‌کنم(می رقصم)

And that's what they don't see, mm, mm

و این همون چیزیه که آن‌‌ها نمی‌‌‌تونن ببینن، مم، مم

That's what they don't see, mm, mm

همون چیزیه که آن‌‌ها نمی‌‌‌تونن ببینن، مم، مم

I'm dancing on my own(Dancing on my own)

من خودم تنهایی می‌‌رقصم

I make the moves up as I go(Moves up as I go)

من حرکاتم را جوری که می‌‌خواهم می‌‌سازم(جوری که می‌‌خواهم)

And that's what they don't know, mm, mm

و این همون چیزیه که آن‌‌ها نمی‌‌‌تونن ببینن، مم، مم

That's what they don't know, mm, mm

همون چیزیه که آن‌‌ها نمی‌‌‌تونن ببینن، مم، مم

But I keep cruising

اما من به گشتن ادامه می‌‌دهم

Can't stop, won't stop grooving

نمی تونم بایستم، رشد کردن را متوقف نخواهم کرد

It's like I got this music in my mind

انگار که من این موسیقی را در ذهنم جای داده ام

Saying it's gonna be alright

می‌گن که همه چیز قراره خوب باشه

'Cause the players gonna play, play, play, play, play

چون بازیکنان می‌‌خواهند بازی کنند، بازی، بازی، بازی، بازی

And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate

و متنفرها متنفر خواهند بود، متنفر، متنفر، متنفر، متنفر

Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake

عزیزم، من فقط می‌‌خواهم رها باشم، رها، رها، رها، رها(آزادی)

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Heartbreakers gonna break, break, break, break, break

کسانی که قلب می‌‌شکنند همچنان می‌‌شکنند(شکستن، شکستن، شکستن، شکستن)

And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake

و متقلب‌‌ها همچنان تقلب می‌‌کنند(تقلب، تقلب، تقلب، تقلب)

Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake

عزیزم، من فقط می‌‌خواهم رها باشم، رها، رها، رها، رها(آزادی)

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Shake it off, I shake it off

خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Hey, hey, hey

هی، هی، هی

Just think while you've been gettin' down and out about the liars

فقط به زمانی که در حال سقوط بودی و درباره ی دروغ هایت صحبت نی کردی فکر کن

And the dirty, dirty cheats of the world

و به تقلب‌‌‌های کثیف ِ کثیف دنیا(فکر کن)

You could've been gettin' down

تو ممکنه که پایین بیایی

To this sick beat

با این ضربان بیمار

My ex man brought his new girlfriend

دوست پسر من دوست دختر جدیدش را آورده

"She's like, "Oh my God

اون مثل، اوه خدای من

I'm just gonna shake

اما من قراره رهاش کنم

And to the fella over there with the hella good hair

و سلام همکاری که با موهای خوب اونجا هستی

?Won't you come on over baby

نمی‌خواهی بیایی اینرف عزیزم؟

We can shake, shake, shake(Yeah)

ما می‌‌تونیم با هم رها بشیم(برقصیم)

Yeah, oh

بله، آه

'Cause the players gonna play, play, play, play, play

چون بازیکنان می‌‌خواهند بازی کنند، بازی، بازی، بازی، بازی

And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate(Haters gonna hate)

و متنفرها متنفر خواهند بود، متنفر، متنفر، متنفر، متنفر

Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake

عزیزم، من فقط می‌‌خواهم رها باشم، رها، رها، رها، رها(آزادی)

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Heart breakers gonna break, break, break, break, break

کسانی که قلب می‌‌شکنند همچنان می‌‌شکنند(شکستن، شکستن، شکستن، شکستن)

And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake(And fake, and fake, and fake)

و متقلب‌‌ها همچنان تقلب می‌‌کنند(تقلب، تقلب، تقلب، تقلب)

Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake

Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake

I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Shake it off, I shake it off

خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off(Whoo-hoo-hoo)

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن، (هوو-هوو-هوو)

Shake it off, I shake it off

خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

I, I, I shake it off, I shake it off

من، من، خودت را رها کن، خودت را رها کن

دانلود از اینفاموزیک نیم‌بها می‌باشد!

آهنگ‌ها با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشند!


دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت 128

دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت 320

درصورت عمل نکردن دکمه‌های دانلود، در صفحه باز شده روی سه نقطه کلیک کنید سپس "download" را بزنید.


متن آهنگ خارجی Shake it Off از

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

اشتراک گذاری این آهنگ با دوستان



14 دیدگاه ثبت شده!

❞ می‌توانید فقط با وارد کردن نام خود، دیدگاهتان را ثبت کنید! ❝

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. این اهنگ تو یکی از کارتونا بود نمیدونی چقدر دتبالش بودم

  1. منظورت بی تی اسه ؟ 😐 اگه بی تی اس با هالزیه منظورت تیم خوبی نمیشن که من مخالفم واقعا اهنگه خوشگلی خوندن :/

 2. من خیلی این آهنگو دوست دارم لطفا از تلیور و ادل بیشتر آهنگ بزارید 💙💙💙💙