iran-flag تمام فعالیت‌های این سایت،
مطابق قوانین کشور ایران می‌باشد.

متن و ترجمه و دانلود آهنگ پاندا (Panda) از Desiigner

متن و ترجمه و دانلود آهنگ پاندا (Panda) از Desiigner

Download music panda by
with lyrics and translate and direct link

اطلاعات آهنگ

اطلاعات بیشتر

آهنگ پاندا توسط Desiigner(Sidney Royel Selby) اجرا شده و نامزد دریافت جایزه iHeartRadio Music Award for Hip-Hop شده است که طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد.
مشاهده بیشتر

حمایت از کوکان سرطانی محک:

« متن موزیک panda »

You are now listening to the hottest Producer

شما الان دارید به خفن ترین تهیه کننده گوش می‌‌کنید

With the hottest beats

با خفن‌ترین بیت ها

Calling that, Madness

اسمش رو بذارید دیوانه

This what they all been waitin’ for

این چیزی است که اون‌‌ها منتظرش بودن

I guess so

من فکر کنم

They been waitin’ for this sh*t for a long time didn’t they, hey

اون‌‌ها برای این آشغال مدت زیادی صبر کردن، نه؟ هی

I guess so

فکر کنم

Been waitin’ for this sh*t for a long time didn’t they, hey

اونا برای این آشغال خیلی صبر کردن، نکردن؟

I’m feelin’ myself

دارم خودم رو حس می‌‌کنم

Panda, Panda

پاندا، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا، پاندا، پاندا، پاندا، پاندا

I got broads in Atlanta

من زن‌‌ها را توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن و فانتا(نوشابه)

Credit cards and the scammers

کارت‌های اعتباری و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن‌‌‌های باندو

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6 looks like a panda

ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana

جوری می‌‌رم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل، صد تا چکش

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6, panda

ایکس 6 سفید، پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر، دنی

Sellin’ bar, candy

فروختن بار، کندی

Man I’m the macho like Randy

هی مرد من ماچو‌‌‌ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر می‌‌ره اسکار برای گرمی

Damn nigga pull up ya panty

سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

I got broads in Atlanta

من زن‌‌ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت‌های اعتباری و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن‌‌‌های باندو

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6 looks like a panda

ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana

جوری می‌‌رم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل، صد تا چکش

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6, panda

ایکس 6 سفید، پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر، دنی

Sellin’ bar, candy

فروختن بار، کندی

Man I’m the macho like Randy

هی مرد من ماچو‌‌‌ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر می‌‌ره اسکار برای گرمی

b**ch nigga pull up ya panty

سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

Hey, hmm

هی هوممم

Hey, hmm

هی هوممم

Panda, Panda

پاندا، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا، پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا

I got broads in Atlanta

من زن‌‌ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and sh*t, sippin’ Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و آشغال، چشیدن نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت‌های اعتباری و کلاه بردارا

Wake up Versace sh*t, life Desiigner

بلند شو ورساچه آشغال، زندگی دیزاینر

Whole bunch of lavish sh*t

همه ی اکیپ از ولخرج‌‌‌های آشغال

They be askin’ ’round town who be clappin’ sh*t

اونا سوال می‌‌کنن دور شهر کی صدای اضافی ازش اومده

I be pullin’ up stuff in the Phantom ship

من از چرندیات توی کشتی روح جلو گیری می‌‌کنم

I got plenty of stuff of Bugatti whip look how I drive this sh*t

من چند تا از چرندیات شلاق بوگاتی دارم ببین چطوری این آشغالو می‌‌رونم

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6, killin’ on camera

ایکس 6 سفید، دیونه می‌‌کنه تو دوربین

Pop a Perc, I can’t stand up

پاپ یک دیقه، من نمی‌‌‌تونم وایسم

Gorilla, they come and kill you with bananas

گوریل، میان و با موز هاشون می‌‌کشنت

Four fillas, they finna pull up in the Phantom

چهار فریز، آنها فانتوم را در فانتوم بالا می‌‌برند

Know niggas, they come and kill you on the camera

بدون که رفقام، میان می‌‌كشنت تو دوربین

Big Rollie, it dancin’ bigger than a Pandie

روله بزرگ، بهتر از یک پاندا می‌‌رقصونه

Go Oscar for Grammy, b**ch pull up your panty

برو اسكار برای گرمی، بكش بالا

Fill up I’ma flip it, I got b**ches pull up and they get it

پر می‌‌کنم آن را تلنگر می‌‌کنم، سگ‌‌ها را می‌‌کشم و آنها را می‌‌گیرم

I got niggas that’s countin’ for digits

رفقایی دارم كه واسه رقم می‌‌شمرند

Say you make you a lot of new money

بگو كه كلی پول نو درمیاری

Know some killers pull off and they in the Wraith

قاتلایی می‌‌شناسم در میارن و توی روحن

CDG, they pull off and they kill the Bape

سی دی جی رو می‌کشن، بیپ اونا رو می‌‌کشه

Call up Phillip-Phillip, gon’ fill the bank

صدا كن فلیپ فلیپ، می‌‌خواد بانك پر كنه

Niggas up in the bank, we gon’ drill the bank

رفقا توی بانك، می‌‌خوایم دریل كنیم بانك را

f**k we gon’ kill the bank, get it

لعنت ما می‌‌خوایم بكشیم بانك را، می‌‌گیریش؟

I got broads, yea I get it

من عجله کردم، بله، من اونا رو گرفتم

I get cards yea I sh*tted

كارد‌‌ها می‌‌گیرم آره ریدم

This how I live it

ابنجوری زندگی می‌‌كنم

Did it all for a ticket

همشو واسه بلیط كردم

Now Flex drop bombs when he spin it

الان فلكس بمب میندازه وقتی می‌‌چرخونه

And Bobby gon’ trend it

و بابی مدش میكنه

Jeff The Don doin’ business

جف دون داره کار می‌‌کنه

Zana Ray f**kin’ up sh*t and she doin’ her bidnezz

زونا ری دمار از روزگارمان درآورد و گریه کند

I be gettin’ to the chicken

منم میرم مرغ می‌‌گیرم

Countin’ to the chicken

می شمرم به مرغا

And all of my niggas gon’ split it

و همه سیاهای من می‌‌خوان اونو بشکافن

Panda, Panda

پاندا، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا، پاندا، پاندا، پاندا، پاندا

I got broads in Atlanta

من اونا رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت‌های اعتباری و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن‌‌‌های باندو

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6 looks like a panda

ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana

جوری می‌‌رم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل، صد تا چکش

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6, panda

ایکس 6 سفید، پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر، دنی

Sellin’ bar, candy

فروختن بار، کندی

Man I’m the macho like Randy

هی مرد من ماچو‌‌‌ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر می‌‌ره اسکار برای گرمی

b**ch nigga pull up ya panty

سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

I got broads in Atlanta

من زن‌‌ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت‌های اعتباری و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن‌‌‌های باندو

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6 looks like a panda

ایکس 6 سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana

جوری می‌‌رم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل، صد تا چکش

Black x6, Phantom

ایکس 6 مشکی، شبح

White x6, panda

ایکس 6 سفید، پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر، دنی

Sellin’ bar, candy

فروختن بار، کندی

Man I’m the macho like Randy

هی مرد من ماچو‌‌‌ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر می‌‌ره اسکار برای گرمی

b**ch nigga pull up ya panty

سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

Panda, Panda

پاندا، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا، پاندا، پاندا، پاندا، پاندا


متن آهنگ panda از

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

مشاهده کامل متن و ترجمه
شما هم به این آهنگ امتیاز دهید:
امتیاز 4.3 از 5 – 30 رای
spinner در حال ثبت امتیاز

دانلود از اینفاموزیک با * ترافیک نیم‌بها * می‌باشد!

آهنگ‌ها با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشند!


دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت - 128
دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت - 320

لطفا در صورت مشاهده خطا در لینک‌های دانلود یا ترجمه آهنگ، از طریق نظرات همین صفحه به ما اطلاع دهید.8 دیدگاه ثبت شده!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ناشناس 2021/08/24

ریمیکسش قشنگ تره

MEHRAN 2021/05/31

خوبه😐👌

black 2021/05/30

عالی بود

محمد 2021/03/17

اهنگ خیلی خوبی است

…}; 2020/11/08

ببين خودت چی میکشی از دنیا عقب مانده

ابوالفضل 2020/09/11

کسی میدونه اینا چی میکشن؟ حتمی جنسش خیلی خوبه

علی 2020/02/07

خیلی خفنه دمتون گرم

    ناشناس 2021/05/20

    عالی بود