iran-flag تمام فعالیت‌های این سایت،
مطابق قوانین کشور ایران می‌باشد.

متن و ترجمه و دانلود آهنگ kill shot(کیل شات) از eminem(امینم)

متن و ترجمه و دانلود آهنگ kill shot(کیل شات) از eminem(امینم)

Download music kill shot by
with lyrics and translate and direct link

اطلاعات آهنگ

حمایت از کوکان سرطانی محک:

« متن موزیک kill shot »

You sound like a bi**h, bi**h

خیلی داغون رپ می‌‌خونی

Shut the f*** up

دهنت رو ببند!

When your fans become your haters

وقتی که طرفدارهات ازت متنفر می‌‌شند

You done

کارت تموم شده؟

f***, your beard’s weird

ریش عجیبت

Alright

باشه

You yellin at the mic, you weird beard

تو‌ میکروفون داد می‌‌زنی، تو ریش عجیب غریب

We doin this once

اینکارو فقط‌‌ یک بار انجام می‌‌دیم

You yellin at the mic, your beard’s weird

تو‌ میکروفون داد می‌‌زنی، ریشت عجیب غریبه

(Why you yellin at the mic?(Illa

چرا تو‌ میکروفون داد و بیداد می‌کنی؟

Rihanna just hit me on the text

ریحانا(خواننده زن) همین چند وقت پیش به من پیام داد

Last night I left hickeys on her neck

دیشب گردنش رو کبود کردم

Wait, you just dissed me? I’m perplexed

وایسا، تو منو دیس کردی؟ گیج شدم

Insult me in a line, compliment me on the next

تو یک خط بهم توهین می‌کنی، تو خط بعدی ازم تعریف می‌کنی

Damn, I’m really sorry you want me to have a heart attack

لعنتی، واقعا متاسف هستم که می‌‌خوای حمله قلبی داشته باشم!

Was watchin’ 8 Mile on my NordicTrack

داشتم فیلم ۸ مایل رو روی تردمیل نوردیک ترک‌ام می‌‌دیدم

Realized I forgot to call you back

فهمیدم که من یادم رفته صدات کنم بیای

Here’s that autograph for your daughter, I wrote it on a Starter cap

اینم امضا من برای دخترت، روی کلاه “استارتر” نوشتمش

Stan, Stan, son, listen, man, Dad isn’t mad

استن، استن، پسرم، بابا دیوانه نیست

But how you gonna name yourself after a damn gun

اما چطور اسم خودت رو از روی‌‌ یک تنفگ لعنتی برمی داری

And have a man-bun

و همچنین “من بان” هم داری؟ (من-بان یک مدل موی مردانه است)

The giant’s woke, eyes open, undeniable

غول گنده بیدار شد، چشم هاش باز، انکارناپذیر

Supplyin’ smoke, got the fire stoke

دعوا و درگیری ایجاد می‌کنی، آتیشش رو هم ذخیره می‌کنی

Say you got me in a scope, but you grazed me

تو می‌‌گی من رو در دیدت داری اما من رو چراندی(یعنی به خاطر جوابی که بهت دادم سیر شدم)

I say one call to Interscope and you’re Swayze

فقط‌‌ یک زنگ به لیبل “اینترسکوپ” می‌‌زنم و تو محو می‌‌شی

Your reply got the crowd yelling Woo

پاسخ تو به من باعث شد که جمعیت بگویند: وای

So before you die let’s see who can out-petty who

پس قبل از اینکه بمیری بیا ببینیم کی می‌‌تونه اون یکی رو بترکونه

With your corny lines(“Slim, you’re old”) —ow, Kelly—ooh

با اون جمله‌های چرتت(اسلیم، تو پیری) آخ کلی، اوه

But I’m 45 and I’m still outselling you

اما من 45 سالمه و هنوز فروشم بیشتر از توست

By 29 I had three albums that had blew

وقتی 29 سالم بود 3 تا آلبوم داشتم که ترکوندن

Now let’s talk about somethin’ I don’t really do

حالا بیا درباره کاری که واقعا انجام نمی‌‌‌دم حرف بزنیم

Go in someone’s daughter’s mouth stealin’ food

اینکه بیام غذا رو از دهن دختر کسی بدزدم

But you’re a fu**in’ mole hill

اما تو‌‌ یک لعنتی که تپه موش می‌‌سازه

Now I’ma make a mountain out of you, woo!

و الان می‌خوام ازت‌‌ یک کوه بسازم

Ho, chill, actin’ like you put the chrome barrel to my bone marrow

شادی کن، جوری رفتار کن انگار که لوله تفنگ رو فرو کردی تو مغز استخونم

Gunner? bi**h, you ain’t a bow and arrow

تفنگدار؟ لعنتی، تو حتی‌‌ یک کمان یا تیرش هم نیستی

Say you’ll run up on me like a phone bill, sprayin lead(brrt)

تو می‌‌گی که از روی من مثل صورتحساب تلفن رد می‌‌شی، گلوله رگبار می‌کنی

Playin’ dead, that’s the only time you hold still hold up

خودتو به مردن بزن، اون تنها وقتیه که می‌تونی هنوز سرپا باشی

Are you eating cereal or oatmeal

داری سیریل یا اوت‌میل می‌‌خوری؟

What the f***’s in the bowl, milk? Wheaties or Cheerios?

چه کوفتی توی اون ظرف هست؟ ویتایز یا چیریس؟

‘Cause I’m takin’ a sh*t in ’em, Kelly, I need reading material

چون دارم گند می‌‌زنم توی اون ها، کلی من باید چیزای اساسی، مهم و کلی بخونم

Dictionary

دیکشنری

Yo, Slim, your last four albums sucked

هی اسلیم، ۴ آلبوم قبلیت رو گند زدی!

Go back to Recovery, oh shoot, that was three albums ago

برگرد به آلبوم “ریکاوری”، اوه لعنتی، اون سه تا آلبوم قبل تر بود

What do you know? Oops

تو چی می‌‌دونی؟

Know your facts before you come at me, lil’ goof

وافعیت‌‌‌هات رو بدون قبل از اینکه سراغم بیای، احمق کوچولو

Luxury, oh, you broke, bi**h? Yeah, I had enough money in ’02

لاکچری، اوه، ورشکست شدی، خراب؟ آره، تو سال 2002 انقد پول داشتم که

To burn it in front of you, ho

که همشون رو جلوت بسوزونم

Younger me? No, you’re the wack me, it’s funny but so true

جوون تر از من هستی، نه تو نسخه افتضاح منی، جالبه اما کاملا درسته

I’d rather be 80-year-old me than 20-year-old you

ترجیح می‌‌دم که خود ۸۰ سالم باشم تا توی ۲۰ ساله

Til I’m hitting old age

تا زمانی که داره سنم زیاد می‌شه

Still can fill a whole page with a ten-year-old’s rage

هنوز هم می‌تونم کل یک صفحه رو با خشم‌‌ یک بچه ۱۰ ساله پر کنم

Got more fans than you in your own city, lil’ kiddy, go play

طرفدارای بیشتری توی شهر خودت دارم، بچه کوچک، برو بازیتو کن

Feel like I’m babysitting Lil Tay

حس می‌کنم دارم از لیل‌تی بچه داری می‌‌کنم

Got the Diddy okay so you spent your whole day

از دیدی اوکی رو گرفتی کل روزت رو سپری کردی برای

Shootin’ a video just to f***in’ dig your own grave

ساخت ویدیویی که توش قبر لعنتی خودت رو کندی

Got you at your own wake, I’m the billy goat

توی رد پای خودت دارمت، من بز نر هستم

You ain’t never made a list next to no Biggie, no Jay

تو هیچوقت لیستی کنار “بیگی”  “جی”

Next to Taylor Swift and that Iggy ho, you about to really blow

“تیلور سویفت” و “ایگی”  نساختی، واقعا  داری ضربه می‌‌خوری

Kelly, they’ll be putting your name

کلی اونا اسمت رو کنار کسایی مثل

Next to Ja, next to Benzino—die, motherf***er!

جایت کنار “جا” و “بنزینو” بمیر

Like the last motherf***er sayin’ Hailie in vain

مثل آخرین کسی که اسم هایلی رو اوورد بمیر

Alien brain, you Satanist(yeah)

مغز مخالف و بیگانه، شیطان پرست

My biggest flops are your greatest hits

بدترین شکست من بهترین موفقیت تو هست

The game’s mine again and ain’t nothin’ changed but the locks

بازی و عرصه رپ دوباره برای من است و چیزی جز قفل‌‌ها عوض نشدن

So before I slay this bi**h I, mwah, give Jade a kiss

قبل از اینکه این آدم رو سلاخی کنم، ‌‌ یک بوس به جید بده

Gotta wake up Labor Day to this the f***?

باید “لیبل دی” را با این بیدار کنم

Bein’ rich-shamed by some prick usin’ my name for clickbait

پولدار شرمنده ایی، بوسیله بعضی سیخونک زدنا که از اسم من برای معروف شدن استفاده کردی

In a state of bliss ’cause I said his goddamn name

خوشحالی چون من اسم. . . رو گفتم

Now I gotta cock back, aim

حالا باید تفنگم رو اماده کنم، نشونه بگیرم

Yeah, bi**h, pop Champagne to this! (pop)

آره، به سلامتی این‌‌ یک شامپاین برو بالا

It’s your moment

این لحظه برای تویه

This is it, as big as you’re gonna get, so enjoy it

همینه، بزرگترین چیزی که از من می‌‌گیری، پس ازش لذت ببر

Had to give you a career to destroy it

باید‌‌ یک شغلی بهت می‌‌دادم تا نابودش کنم

Lethal injection

تزریق مهلک و مرگ آپر

Go to sleep six feet deep, I’ll give you a B for the effort

برو به اندازه ۶ فیت داخل زمین عمیق بخواب

But if I was three foot 11

اما اگه من ۳ فوت و ۱۱ می‌‌بودم

You’d look up to me, and for the record

باید به بالا نگاه می‌کردی تا منو ببینی، و برای ضبط آهنگ هم

You would suck a d*ck to f***in’ be me for a second

باید. . . منو. . . تا بتونی برای‌‌ یک ثانیه مثل من باشی

Lick a ballsack to get on my channel

لیس بزن تا توی چنلم بری

Give your life to be as solidified

زندگیت مستحکم و خراب نشدنیه

This mothaf***in’ sh*t is like Rambo when he’s out of bullets

این مثل “رمبو” ست وقتی که تیر هاش تموم می‌شه

So what good is a f***in’ machine gun when it’s out of ammo?

پس خوبیه‌‌ یک مسلسل وقتی که مهمات نداشته باشه چیه؟

Had enough of this tatted-up mumble rapper

به اندازه کافی از این مامبل رپرای ژنده پوش داشتیم

How the f*** can him and I battle?

چه طوری اون و من می‌تونیم اصن درگیر بشیم؟

He’ll have to f*** Kim in my flannel

اون باید “کیم”(کارداشیان) ” رو توی لباس من

I’ll give him my sandals

کفش‌‌‌های صندلمم هم بهش می‌‌دم

 Cause he knows long as I’m Shady, he’s gon’ have to live in my Shadow

چون می‌‌دونه تا زمانی که من “شیدی” ام، اون باید زیر سایه من زندگی کنه

Exhausting, letting off on my offspring

خسته کنندس، رها کردن و دست کشیدن از فرزندم

Like a gun barrel, bi**h, get off me!

مثل‌‌ یک لوله تفنگ، از من بکش بیرون!

You dance around it like a sombrero, we can all see

تو دورش مثل‌‌ یک سومبررو می‌‌رقصی، همه مون می‌تونیم ببینیم

You’re f***in’ salty

تو مث چی حسودی و. . . می‌‌سوزه

Cause Young Gerald’s balls-deep inside of Halsey

چون “جی ایزی” تا ته توی “هالزی” یه

Your red sweater, your black leather

تیشرت قرمزت، چرم مشکیت

You dress better, I rap better

تو بهتر لباس می‌‌پوشی، من بهتر رپ می‌‌کنم

That a death threat or a love letter?

اون‌‌ یک تهدید مرگ بود یا‌‌ یک نامه عاشقانه؟

Little white toothpick

خلال دندون سفید کوچولو

Thinks it’s over a pic, I just don’t like you, prick

فکر می‌کنی به خاطر‌‌ یک عکسه، من فقط  باهات حال نمی‌‌‌کنم، خلال دندون

Thanks for dissing me

ممنون که دیسم کردی

Now I had an excuse on the mic to write Not Alike

حالا‌‌ یک بهانه دارم تا “نات الایک” رو بنویسم

But really, I don’t care who’s in the right

اما واقعا هیچ اهمیتی نمی‌‌‌دم که حق با کیه

But you’re losin’ the fight you picked

اما تو مبارزه ای که انتخاب کردی رو داری می‌‌بازی

Who else want it, Kells?

کی دیگه همچین چیزی رو می‌‌خواد، کلز؟

Attempt fails, Budden, L’s

تلاش‌‌ها شکست خوردن، “بادن”

f***in nails in these coffins as soft as Cottonelle

میخ‌‌‌های. . . این تابوت‌‌ها به نرمی دستمال توالت کوتونله هستند

Killshot, I will not fail, I’m with the Doc still

کیل شات، من شکست نخواهم خورد، من هنوز همراه دکتر دری هستم

But this idiot’s boss pops pills and tells him he’s got skills

اما رئیس این نادان قُرص می‌‌زنه و بهش می‌‌گه استعداد داره

But, Kells, the day you put out a hit’s the day Diddy admits

اما کلز، روزی که تو یک آهنگ موفق(هیت) بیرون بدی روزیه که دیدی اقرار می‌‌کنه

That he put the hit out that got Pac killed, ah!

ضربه ای زد که باعث شد “توپاک” بمیره اه

I’m sick of you bein’ whack

حالم به هم می‌‌خوره از ضربه زدن بهت

And still usin’ that mothaf***in Auto-Tune

و هنوز از اون آوتو تون لعنتی استفاده می‌کنی

So let’s talk about it let’s talk about it

پس بیا در موردش صحبت کنیم

I’m sick of your mumble rap mouth

از دهن مامبل رپت حالم به هم می‌‌خوره

Need to get the c*ck up out it

باید اون. . . رو از تو دهنت در بیاری

Before we can even talk about it(talk about it)

قبل از اینکه حتی در موردش حرف بزنیم

I’m sick of your blonde hair and earrings

از موهای بلوندت و گوشواره‌‌‌هات حالم بهم می‌‌خوره

Just cause you look in the mirror and think

فقط چون تو آینه نگاه می‌کنی و فکر می‌کنی

That you’re Marshall Mathers

که تو “مارشال مترزی”

Don’t mean you are, and you’re not about it

فکر نکن شبیه من هستی، حتی‌‌ یک ذره هم نیستی

So just leave my. . . in your mouth and keep my daughter out it

پس بزار. . . توی دهنت باشه و دخترم رو از این قضایا بیرون نگه دار

You f***in’… oh

تو لعنتی اوه

And I’m just playin’, Diddy

و من فقط دارم بازی می‌کنم “دیدی”

You know I love you

خودت می‌‌دونی که عاشقتم


متن آهنگ kill shot از

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

مشاهده کامل متن و ترجمه
شما هم به این آهنگ امتیاز دهید:
امتیاز 4.46 از 5 – 68 رای
spinner در حال ثبت امتیاز

دانلود از اینفاموزیک با * ترافیک نیم‌بها * می‌باشد!

آهنگ‌ها با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشند!


دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت - 128
دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت - 320

لطفا در صورت مشاهده خطا در لینک‌های دانلود یا ترجمه آهنگ، از طریق نظرات همین صفحه به ما اطلاع دهید.آهنگ‌های مشابه

5 دیدگاه ثبت شده!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

امینم 2021/09/10

😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯 سلطان خودتی به قرآن خدا خودتی به جان خودم

divaneh 2021/01/19

HAHA

Javad 2020/12/10

ما عاشق امینمیم لطفا آهنگ های بیشتری ازش ترجمه کنید

Majid 2020/10/27

کلا نابود میکنه طرفش رو 😅

    alirad 2021/08/10

    mgk بد بخت بعد این کلا دیگه رپ نخوند رفت راک |: