Genre: سول

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Take My Breath از The Weeknd

Take My Breath - 2021

  
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Blinding Lights(چراغ های کور کننده) از The Weeknd(ویکند)

Blinding Lights - 2020

  
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Talk(تاک) از Khalid(خالید)

Talk - 2019

by
  
ترجمه شده
متن و ترجمه دانلود آهنگ all mine از plaza(پلازا)

all mine - 2017

by
  
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ all of me از john legend

all of me - 2013

   ,
ترجمه شده