دسته: آهنگ ترکی

متن و دانلود آهنگ Revayet(gamli gamli) از Nurlan Ordubadli(نورلان اوردوبادلی)

Revayet(gamli gamli)

by - 2020
-
ترجمه نشده
sevil sevinc

can yarim

by - 2019
-
ترجمه نشده
متن و آهنگ Yaram Derinden(سوسماز) از Sura İskenderli(سورا اسکندرلی)

Yaram Derinden

by - 2019
-
ترجمه نشده
متن و دانلود آهنگ ay balam از Sevcan Dalkıran

ay balam

by - 2016
-
ترجمه نشده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Son defa از ismail yk(اسماعیل یکا)

Son defa

by - 2004
-
ترجمه شده

Yanlışımsan

by - 2020
-
ترجمه شده

Yanki

by - 2016
-
ترجمه شده

Yaxsi Olar

by - 2017
-
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Tamam Tamam(تامام تامام) از Summer Cem

Tamam Tamam

by - 2018
ترجمه شده