دسته: آهنگ ترکی

متن و دانلود آهنگ Herkes Gider Mi از Cem Adrian

Herkes Gider Mi - 2010

ترجمه نشده
متن و دانلود آهنگ Revayet(gamli gamli) از Nurlan Ordubadli(نورلان اوردوبادلی)

Revayet(gamli gamli) - 2020

-   
ترجمه نشده
آهنگ can yarim از sevil sevinc

can yarim - 2019

-   
ترجمه نشده
yaram-derinden آهنگ

Yaram Derinden - 2019

-   
ترجمه نشده
متن و دانلود آهنگ ay balam از Sevcan Dalkıran

ay balam - 2016

-   
ترجمه نشده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Son defa از ismail yk(اسماعیل یکا)

Son defa - 2004

-   
ترجمه شده

Yanlışımsan - 2020

-   
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Yanki(یانکی) از Simge(سیمگه)

Yanki - 2016

by
-   
ترجمه شده

Yaxsi Olar - 2017

-   
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Tamam Tamam(تامام تامام) از Summer Cem

Tamam Tamam - 2018

ترجمه شده