دسته: سطح آسان

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Look at her now(حالا بهش نگاه کن) از Selena Gomez(سلنا گومز)

Look at her now

by - 2020
|
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Only You از Selena Gomez(سلنا گومز)

only you

by - 2017
|
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love story(داستان عشق) از Taylor Swift(تیلور سوئیفت)

Love Story

by - 2021
|
ترجمه شده
متن و دانلود آهنگ you power از Billie Eilish

you power

by - 2021
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ I Love You(دوستت دارم) از Billie Eilish(بیلی ایلیش)

i love you

by - 2019
|
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Birthday(تولد) از Selena Gomez(سلنا گومز)

Birthday

by - 2013
|
ترجمه شده
ترجمه آهنگ Kill em with kindness از Selena Gomez

Kill em with kindness

by - 2015
|
ترجمه شده
متن-و-ترجمه-و-دانلود-آهنگ-Nobody-از-Selena-Gomez-400x400

Nobody

by - 2015
|
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Bellyache از Billie Eilish

Bellyache

by - 2017
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ WISH I WAS YOUR LOVER از انریکه

WISH I WAS YOUR LOVER

by - 2007
|
ترجمه شده